ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
សេចក្តីសម្រេចលេខ៧០ស្តីពីការកែសម្រួលសភាពនៃគណៈកម្មការជាតិដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ២០២៣
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២១ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការនានាសម្រាប់រៀបចំមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០២៣ និង​កំណត់ទិសដៅអាទិភាពឆ្នាំ២០២៤
អនុក្រឹត្យលេខ ១០១​ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា២០២៣
ប្រកាសលេខ ២២ កយ.ប្រក/២៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យផ្នែកទោសប្បញ្ញត្តិនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំព្រឹត្តិបត្រវិស័យច្បាប់ និងយុត្តិធម៌
សេចក្តីសម្រេចលេខ៤៤ សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការតែងតាំងឯកឧត្តម ខាន់ វណ្ណៈ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាសមាជិកក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបង ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចុះបញ្ជីដីតំបន់ទន្លេសាប
សេចក្តីសម្រចលេខ ០៩សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល
អនុក្រឹត្យលេខ ៣២១ អនក្រ.បក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤១ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការកែសម្រួល អនុក្រឹត្យលេខ ៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩
ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ២០១១
ច្បាបស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីដខ្លាំង
ព្រះរាជក្រឹត្យ២៦៨២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌២០២៣
Page 4 of 4