ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
សេចក្តីសម្រេច ១៣ សសរ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣០ កយ ដនស.ប្រក/១៣ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីអំពីសិទ្ធិប្រត្យក្សទាក់ទងនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណី
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន ២០១៦
តារាងប្រៀបធៀបបទប្បញ្ញត្តិនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីដែលបានវិសោធនកម្មដោយច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី
ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាត
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ២០២០
អនុក្រឹត្យលេខ២២អនក្រ.បកស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាឧទ្ធរណ៍
ច្បាប់ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង២០២១
ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈបញ្ជាការដឹកនាំយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការ និងយុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការ
ច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ (០២០/០៦២០)
ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ២០២៣
អនុក្រឹត្យលេខ ២១​ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាដំបូង
ច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ២០២២
ច្បាប់ស្តីពីការចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ២០១៧
អនុក្រឹត្យលេខ២៣អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការ
Page 4 of 8