ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់ក្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម ២០២០
ច្បាប់ស្តីពីក្ស័យធន២០០៧
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧អនក្រ.បក ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនិយាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល (៣៧/០២២៤)
ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ ២០២០
អនុក្រឹត្យលេខ ​៤១អនក្រ.បក ស្តីពីការចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម (០៤១/០១២៣)
អនុក្រឹត្យលេខ៤៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាថិការសន្តិសុខឌីជីថល២០២៤
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥​ អនក្រ.បក ស្តីពី គុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០២៤
ប្រកាសលេខ ០៤៧ អ.ស.ហ.ប្រក ស្តីពី វិធាន និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ និងលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩អនក្រ.បក ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែម
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣អ​នក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងដូប៉ា ២០២៤
អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.បក ស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤
ផែនទីបង្ហាញផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញឌីជីថលនៅកម្ពុជា ២០២៤-២០៣៥
បរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ២០២៤-២០២៨
សេចក្តីកំណត់មាត្រានីមួយៗនៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ២០០៧
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦២សសរ.កយ/២៣ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌
ប្រកាសលេខ ០៦៧ កយ.ប្រក/២៤ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណជាអភិបាលបណ្តោះអាសន្នក្នុងសំណុំរឿងក្ស័យធន
សេចក្តីសម្រេចលេខ៧០ស្តីពីការកែសម្រួលសភាពនៃគណៈកម្មការជាតិដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ២០២៣
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៤សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន​្តរក្រសួង ដើម្បីសិក្សា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ អតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល មន្រ្តីពន្ធនាគារ មន្រ្តីនគរបាលជាតិ និងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌ
Page 6 of 8