ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
ច្បាប់ស្តីពីគយ ២០០៧
ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ៥២០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា២០២៣
ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល ២០០៨
ផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្តប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៤-២០៣៥
អនុក្រឹត្យលេខ១៣០ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងយុត្តិធម៌២០២២
យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីកំណើន ការងារ សមធម៌ ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព
ច្បាប់ស្តីពីសំណង់
ច្បាប់ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណកម្ម
អនុក្រឹត្យុលេខ០៩អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខអាកាចរណ៍ស៊ីវិលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា សម្រាប់ការកសាង និងការការពារមាតុភូមិ ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ២០១៤
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ២០១៤
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ២០១៤
ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ២០២៣
ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍(២៦កុម្ភៈ២០១០)
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបន្ថែមសមាសភាពក្រុមវិភាគ និងប្រឹក្សាយោបល់ នៃគណៈបញ្ជាការដឹកនាំយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការនិងយុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការ
សេចក្តីណែនាំលេខ០១១ សណ​ន លើការអនុវត្តការងារអត្តសញ្ញាណកម្ម
ច្បាប់ស្តីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ (០១១/០៧២៣)
Page 2 of 7