ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីកំណើន ការងារ សមធម៌ ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព
ច្បាប់ស្តីពីសំណង់
ច្បាប់ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណកម្ម
អនុក្រឹត្យុលេខ០៩អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខអាកាចរណ៍ស៊ីវិលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា សម្រាប់ការកសាង និងការការពារមាតុភូមិ ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ២០១៤
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ២០១៤
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ២០១៤
ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ២០២៣
ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល ២០០៨
ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍(២៦កុម្ភៈ២០១០)
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការប្រតិបត្តិដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអនីតិជន(កុមារ)
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៩ ស្តីពីការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបន្ថែមសមាសភាពក្រុមវិភាគ និងប្រឹក្សាយោបល់ នៃគណៈបញ្ជាការដឹកនាំយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការនិងយុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការ
សេចក្តីណែនាំលេខ០១១ សណ​ន លើការអនុវត្តការងារអត្តសញ្ញាណកម្ម
ច្បាប់ស្តីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ (០១១/០៧២៣)
ច្បាប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់របស់សាលាជម្រះក្តី និងអង្គការអយ្យការអមសាលាជម្រះក្តី ចំពោះសំណុំរឿងគ្រឿងញៀន ចរាចរណ៍ និងអត្រានុកូលដ្ឋាន
Page 3 of 8