ប្ដូរភាសា :
បណ្ណាល័យ
សេចក្តីសម្រចលេខ ៧៦ សសរ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹង(០៧៦/០៤២៤)
អនុក្រឹត្យលេខ ៨០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២១ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការនានាសម្រាប់រៀបចំមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០២៣ និង​កំណត់ទិសដៅអាទិភាពឆ្នាំ២០២៤
ច្បាប់ស្តីពីមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (០១០/០៥០៦)
សៀវភៅព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត ២០២៤
អនុក្រឹត្យលេខ ១០១​ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា២០២៣
ប្រកាសលេខ ២២ កយ.ប្រក/២៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យផ្នែកទោសប្បញ្ញត្តិនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២ កយ.សសរ/២៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំព្រឹត្តិបត្រវិស័យច្បាប់ និងយុត្តិធម៌
សេចក្តីណែនាំលេខ ០២ សរណន ស្តីពីការពង្រឹង និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាន២០២៤
សេចក្តីសម្រេចលេខ៤៤ សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការតែងតាំងឯកឧត្តម ខាន់ វណ្ណៈ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាសមាជិកក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបង ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចុះបញ្ជីដីតំបន់ទន្លេសាប
សេចក្តីសម្រចលេខ ០៩សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល
ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ ឆ្នាំ២០០៩
ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី២០០៩
ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ២០០២
ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (២០២៣)
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៧ សសរ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
ផែនការ ស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី៩ រយៈពេល១ឆ្នាំ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤)
ច្បាប់ស្តីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
Page 7 of 8