ប្ដូរភាសា :
សេចក្ដីជូនដំណឹង៖
ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
ក្រសួងយុត្ដិធម៌ សហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី «ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌»
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៤ កយ.សសរ/២០ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​ពិនិត្យ សិក្សា និងស្រាវជ្រាវ​លើអនុក្រឹត្យ​ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ (០២៤/១១២០២០)
តំណាងឱ្យឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ឯកឧត្តម ឃ្លោក ដារ៉ា ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ...

ព័ត៌មាន និង​ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

ក្រសួងយុត្ដិធម៌ សហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី «ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌»
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៤ កយ.សសរ/២០ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​ពិនិត្យ សិក្សា និងស្រាវជ្រាវ​លើអនុក្រឹត្យ​ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ​របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ (០២៤/១១២០២០)
តំណាងឱ្យឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ឯកឧត្តម ឃ្លោក ដារ៉ា ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ...

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើសន្ធិសញ្ញា​ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក​ផ្នែកច្បាប់​ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ​រវាងព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា​និង​សាធារដ្ឋ​កូរ៉េ (០២៥/១១២០)
សេចក្តីជូនដំណឹង​ជាសាធារណៈ​ដល់បុគ្គល ឬ​អង្គភាព​ក្រៅពីបុគ្គល​រាយការណ៍
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ JDS ​ (Master Degree) រយៈពេល ២ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២២ ក្រោមជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី

ទំនាក់ទំនងអ្នកនាំពាក្យ

ពាក្យស្នើសុំព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស

  

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ​ទូរស័ព្ទ : 

+855 12 515 642 ,+855 17 523 678 (EN-KH)

បណ្ដុំរូបភាព

បណ្ដុំវីដេអូ

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន ថ្លែងក្នុងសន្នសីទសារព័ត៌មានស្តីពី ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន នាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅថ្ងៃទី22-ខែមេសា ឆ្នាំ2020
២.ដែនអនុវត្តនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
០៧ នីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ាក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ វគ្គ០១
៦ របបនៃការប្រកាសទោស ភាគ២
“ជំពូកទី ៤
ការប៉ះពាល់ដល់សេរីភាព
ផ្នែកទី ១
ការចាប់ ការឃុំឃាំង និងការបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់
 
មាត្រា ២៥៣.- បទចាប់ ឃុំឃាំង និងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់
 
បុគ្គលដែលចាប់ ដែលឃុំឃាំង ឬដែលបង្ខាំងបុគ្គលផ្សេងទៀត ដោយគ្មានបញ្ជាពីអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ ឬក្រៅពីករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ត្រូវផ្ដន្ទាទោស៖
១-ដាក់ពន្ធនាគារពី ១ (មួយ) ឆ្នាំ ទៅ ៣ (បី) ឆ្នាំ បើការចាប់ ការឃុំឃាំង ឬការបង្ខាំងខ្លួនមានរយៈពេលតិចជាង ៤៨ (សែសិបប្រាំបី) ម៉ោង។
២-ដាក់ពន្ធនាគារពី ៣ (បី) ឆ្នាំ ទៅ ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ បើការចាប់ ការឃុំឃាំង ឬ ការបង្ខាំងខ្លួនមានរយៈពេលចាប់ពី ៤៨ (សែសិបប្រាំបី) ម៉ោង ដល់តិចជាង ១ (មួយ) ខែ។
៣-ដាក់ពន្ធនាគារពី ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ទៅ ១០ (ដប់) ឆ្នាំ បើការចាប់ ការឃុំឃាំង ឬការបង្ខាំងខ្លួនមានរយៈពេលស្មើ ឬលើសពី ១ (មួយ) ខែ។”