ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣ កយ.សសរ/២៣ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី ការតែងតាំង​មន្រ្តីខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌​