ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ បាន​អញ្ជើញដឹកនាំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សសារការីជំនាន់ទី៣ នៅរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ។

       នាព្រឹក ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ បាន​អញ្ជើញដឹកនាំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សសារការីជំនាន់ទី៣ នៅរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ។