ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីសិក្ខា​សាលា «ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ» តាមរយៈទម្រង់និម្មិត​ (Virtual Format) ដែលរៀបចំដោយ​គណៈកម្មាធិការ​កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ​ សហការជាមួយបណ្ឌិតសភាហ្សឺណែវ​នៃច្បាប់ស្តីពីមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ និងសិទ្ធិមនុស្ស​