ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

បញ្ជីរាយនាម ថ្នាក់ដឹកនាំ​ និង​មន្រ្តីនៃសាលាដំបូងខេត្ត​រតនគិរី ដែលបាន​ចូលរួមបរិច្ចាគ​ថវិកា​ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល​ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺកូវីដ-១៩