ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសា ប្រភេទឯកសា ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស) ចែករំលែក
28666 ប្រកាស​លេខ​ ១៣៣៤​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការបង្កើត​និង​តែងតាំង​ក្រុម​លទ្ធកម្ម​របស់​អង្គភាព​ជា​ដៃគូ​រវាង​រដ្ឋ​ និង​ឯកជន​ថ្នាក់​កណ្តាល​ (១៣៣៤​/១២១៨​) ប្រកាស 11 December 2018
28271 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៥ សហវ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារថវិកា កម្រិតផ្ទៃក្នុងអង្គភាពថវិការបស់អង្គភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនថ្នាក់កណ្តាល (០៦៥/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 11 December 2018
28270 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៤ សហវ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំគម្រោង និងអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥ (០៦៤/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 07 December 2018
28379 ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ១៣១៨​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការតែងតាំង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​ និង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​រង​ប្រចាំ​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​វិទ្យា​ស្ថា​ស្រ្តសុខាភិបាល​ នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល​ (១៣១៨​/១២១៨​) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05 December 2018
22059 សារាចរណែនាំលេខ ០៨ សរណន ស្ដីពី ការចាត់តាំងខួបលើកទី ៣៦ ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិ និងខួបលើកទី ២០ ទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ លើកកម្ពស់សិទ្ធិជនមានពិការភាព ធានាដល់ការធ្វើបរិយាប័ន្ទ និងសមភាព ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨(០០៨/១១១៨) សារាចរណែនាំ 03 December 2018
28269 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៩៤ សសរ ស្ដីពី ការផ្ទេរសិទ្ធិការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (០៩៤/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 29 November 2018
28130 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៦៥/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 28 November 2018
28132 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៦ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានមានថវិកា (១៦៦/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 28 November 2018
28134 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៧ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៩ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី ការផ្ដល់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យក្នុងវិស័យការពារជាតិ (១៦៧/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 28 November 2018
28129 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៤ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកាត់ផ្ទៃដីសរុបទំហំ ២៤០ ហិកតា នៅឃុំដាក់ជាំ ស្រុកអូររាំង ឃុំក្រង់តេះ ស្រុកពេជ្រាដា និងឃុំស្រែហ៊ុយ ស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរី ចេញពីគម្រោងព្រៃឈើឆ្នាំ២០០២ ដែនចម្រកសត្វព្រៃណាំលៀ និងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពក ក្នុងភូមិសាស្ អនុក្រឹត្យ 27 November 2018
28268 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៩២ សសរ ស្ដីពី ការចាត់តាំងរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ(០៩២/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 27 November 2018
28267 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩០ សសរ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាព នៃលេខាធិការដ្ឋានបច្ចេកទេស សម្រាប់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច (៩០/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 26 November 2018
28128 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៣ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៦៣/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 20 November 2018
28101 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦០ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការធ្វើអនុបយោគ(ខេត្តក្រចេះ)(១៦០/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 19 November 2018
28126 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦១ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី(១៦១/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 19 November 2018
28127 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦២ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការប្ដូរឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ ទៅជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ព្រះកុសុមៈ(១៦២/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 19 November 2018
28266 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៩ សសរ ស្តីពី ការផ្ទេរសិទ្ធិការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល(៨៩/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 13 November 2018
28100 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៩ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៥៩/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 08 November 2018
28099 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៨ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៥៨/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 07 November 2018
28265 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៨ សសរ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងសម្រាប់រៀបចំពិធីប្រកាសក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីជាផ្លូវការ(០៨៨/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 07 November 2018
28098 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៧ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការធ្វើអនុបយោគ(ខេត្តក្រចេះ)(១៥៧/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 06 November 2018
28264 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៧ សសរ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រលងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យសុខាភិបាល(០៨៧/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 06 November 2018
28094 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៥៣/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 05 November 2018
28095 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគ(១៥៤/១១១៨) ក្រុមហ៊ុន សាម ម៉េង អាហរ័ណ នីហរ័ណ (Sam Meng Import-Export Co.,Ltd) អនុក្រឹត្យ 05 November 2018
28096 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគក្រុមហ៊ុនរតនៈ ខេម-អាហ្គ្រោ អ៊ិនដាស្រ្ទី អិលធីឌី(RATANAK CAM-AGRO INDUSTRY Ltd)(១៥៥/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 05 November 2018
28097 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកាត់ឆ្វៀលដីទំហំ ១៣៨ ៦៧៨ម២ ស្ថិតនភូមិគគីរ ឃុំបិតត្រាំង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ចេញពីដែនគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ២០០២ ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និងផ្តល់់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់កាប់ជាក់ស្តែង(១៥៦/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 05 November 2018
28262 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៤ សសរ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយសំណើ និង​សំណូមពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល (០៨៤/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 05 November 2018
28378 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២៣៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងភ្នាក់ងារបើកផ្តល់ និងភ្នាក់ងារបើកផ្តល់ជំនួសសម្រាប់បើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងប្រាក់អន្តរាគមន៍ក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ជូនមន្រ្តីរាជការប្រចាំនៅអង្គភាពកីឡានគរបាលជាតិកម្ពុជា ក្រសួងមហាផ្ទៃ (១២៣៩/១១១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05 November 2018
28082 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិទៅជាតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាព(១៥០/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 02 November 2018
28083 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥១ អនក្រ.ប ស្តីពី ការកំណត់តំបន់ស្នូលស្ទឹងសែននៃឋបនីយជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាប និងតំបន់ដីសើមជុំវិញជា តំបន់រ៉ាមសាស្ទឹងសែន( ១៥១/១១១៨) អនុក្រឹត្យ 02 November 2018
Page 6 of 250