ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
16 ច្បាប់ស្តីពីសហជីព(០០៧/០៥១៦) ច្បាប់ 17 May 2016
60 ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ(០៧/០៦១៣) ច្បាប់ 03 June 2013
82 ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី(០៧/០៥១១) ច្បាប់ 31 May 2011
110 ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍(០៧/០៥០៩) ច្បាប់ 10 June 2009
122 ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ(០៧/០២០៨) ច្បាប់ 15 February 2008
135 ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក(០៧០២/០៧)និរាករណ៍ ច្បាប់ 08 February 2007
189 ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការ​នៃ​ក្រុម​នីតិប្បញ្ញត្តិ​(០៧/០២០៣) ច្បាប់ 13 February 2003
216 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកា​ទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៨(០០៧/០៧០០) ច្បាប់ 25 July 2000
229 ច្បាប់ស្តីពី​របបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាព​ការងារ ចំពោះយោធិន នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ(០០៧/១០៩៤) ច្បាប់ 28 October 1994
241 ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន(០៧/០៨៩៥) ច្បាប់ 01 September 1995
248 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការពារជាតិ(០៧/០១៩៦) ច្បាប់ 24 January 1996
280 ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ(០៧/១១៩៧) ច្បាប់ 18 November 1997
295 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៧ (០៧/០៧៩៩) ច្បាប់ 19 July 1999
305 Law on the Implementation of the Civil Code (007/0511) ច្បាប់ 31 May 2011
355 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ (០០៧/០៧១៧) ច្បាប់ 28 July 2017
406 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពី ការបង្កើត​អង្គការ​សហប្រតិបត្តិការ​ព្រៃឈើ​អាស៊ី (០០៧/០៦១៨) ច្បាប់ 21 June 2018
471 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនធីអេសប៊ីភី សេកុង ផៅវ័រ អ៊ែន មីនើរ៉ល ខមភេនី លីមីធីត នៃសាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ (007/0120) ច្បាប់ 21 January 2020
465 ៧.ពាក្យសុំអោយចេញលិខិតបញ្ជាក់ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
486 អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៨ថ្មីនៃអនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២ មិថុនា ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការែកសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ៥២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៦ ស្តីពីការបេង្គីតរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (08/0220) អនុក្រឹត្យ 13 February 2020
566 អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរវាង​ក្រុងព្រៃវែង និងស្រុកពោធិ៍រៀង នៃខេត្តព្រៃវែង (០០៨/០១១៩) អនុក្រឹត្យ 08 January 2019
593 អនុក្រឹត្យលេខ ០៨អនក្រ.បក ស្តីពី និរាករណ៍អនុក្រឹត្យលេខ ២១៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការកែសម្រួលផ្ទៃបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (០០៨/០១២១) អនុក្រឹត្យ 13 January 2021
8 ពិធីសារទី២ ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្ម​លើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណីជ្ជកម្ម​ទំនិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទំលំទូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍​និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន(០៨/០៥១១) ច្បាប់ 31 May 2011
17 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាល​ហុងគ្រី ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(០០៨/០៧១៦) ច្បាប់ 14 July 2016
26 ច្បាប់ ស្តីពី ផ្លូវថ្នល់(០៨/០៥១៤) ច្បាប់ 04 May 2014
45 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៣(០៨/០៧១៥) ច្បាប់ 29 July 2015
61 ច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកម្ម(០៨/០៦១៣) ច្បាប់ 09 June 2013
101 ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹង​ទាក់ទងនឹង​ឋានៈបុគ្គល(០០៨/០៦១០) ច្បាប់ 08 June 2010
111 ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ(០៨/០៦០៩) ច្បាប់ 20 June 2009
136 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​លក្ខន្តិកៈនៃសហគមន៍​ទូរគមនាកមន៍​អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក(០៨/០២០៧) ច្បាប់ 08 February 2007
154 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់​សមត្ថភាពការងារ​ចំពោះយោធិន​នៃកងយោធពលខេមភូមិន្ទ(០៨/០៤០៦) ច្បាប់ 07 April 2006
Page 7 of 24