ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៤សសរ ស្តីពីការហាមឃាត់​ការធ្វើដំណើរ​ និងការបិទរមណីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេស​ជាបណ្តោះអាសន្ន​ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល​នៃជំងឺកូវីដ-១៩