ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ខាន់ វណ្ណ: រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យ ណែនាំ ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈម និងរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការអនុវត្តថវិកា នៅសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

    នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១១រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ខាន់ វណ្ណ: រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យ ណែនាំ ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈម និងរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការអនុវត្តថវិកា នៅសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។