ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២២៤/១៦៩ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំងមុខតំណែង ឯកឧត្តម លាវ ពិសិដ្ឋ ជាអគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ