ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌៖ បងប្អូនដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាមទារដោះលែង រ៉ុង ឈុន សូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ មុននឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមច្បាប់!