ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សារស្វាគមន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកទស្សនាគេហទំព័រផ្លូវការថ្មីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌!
      គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលទើបត្រូវបានកែលម្អរួចនេះ នឹងក្លាយជាវេទិកាអេឡិចត្រូនិច (Virtual Platform) មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនជាតិ និងអន្តរជាតិ នូវព័ត៌មានទូទៅទាក់ទងនឹងដំណើរការ និងសកម្មភាពនានារបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ព្រមទាំងព័ត៌មានអំពីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងវិស័យយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌។ ក្រសួងយុត្តិធម៌ នឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រនេះជាប្រចាំ ដើម្បីឱ្យសាធារណជនអាចទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្លូវការ ជាមួយនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប់ជាប្រចាំ។ 
      ទន្ទឹមនឹងនេះ គេហទំព័រផ្លូវការនេះក៏នឹងក្លាយជាឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវ ឬជាបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរសម្រាប់អ្នកច្បាប់ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងសាធារណជន   ទូទៅ ដែលចង់ស្វែងរកនូវរាល់អត្ថបទច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ ក៏ដូចជាអត្ថបទច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា    និងកម្មវិធីសន្ទានុក្រមផ្នែកច្បាប់ផងដែរ ។ បន្ថែមពីលើនេះ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក៏នឹងក្លាយជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងមួយដ៏សំខាន់ ដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការដោះស្រាយនូវចម្ងល់ ឬបញ្ហាផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងវិស័យយុត្តិធម៌ ឬអាចផ្តល់នូវមតិយោបល់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពការងាររបស់ក្រសួង ក៏ដូចជារបស់មន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ សំដៅពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌។ 
ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមស្វាគមន៍នូវការចូលរួមចំណែក និងរាល់មតិយោបល់ដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នក ក្នុងការចូលរួមកែលម្អគេហទំព័រនេះ ក៏ដូចជាសេវាសាធារណៈនានារបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ឱ្យកាន់តែមានភាពសកម្ម     និងភាពឆ្លើយតបបាន កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 
           ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រ ចំពោះការចូលទស្សនាគេហរទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងសូមជូនពរមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ សូមសមប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការ គឺ         អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។