ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

លោក​ជំទាវ ប៉ែន សុមេធា អគ្គនាយិកា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកិច្ចការទូទៅនៃនាយកដ្ឋានជំនួយទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យរដ្ឋប្បវេណី នាសាលប្រជុំក្រសួងយុត្តិធម៌

         នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ១៣រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវ ប៉ែន សុមេធា អគ្គនាយិកា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណី បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកិច្ចការទូទៅនៃនាយកដ្ឋានជំនួយទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យរដ្ឋប្បវេណី នាសាលប្រជុំក្រសួងយុត្តិធម៌ ។