ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២៤/២៩៦ ស្តីពីការតែងតាំងមុខតំណែង និងផ្តល់ឋានៈជាអនុប្រធាន និងសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌