ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

កម្រងរូបភាពនៃកម្មវិធីបំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយស និងមេដាយការងារ ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល ការងារវិស័យយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ២០២៣ និងកំណត់ទិសដៅការងារជាអាទិភាពបន្ត នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤