ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សាររំលែកមរណទុក្ខ របស់ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ ជូនចំពោះឯកឧត្តម នាវ ស៊ីថុង និងក្រុមគ្រួសារ