ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ឯកឧត្តម សុន ពិសិដ្ឋ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌បានដឹកនាំសហការីអញ្ជើញចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានរវាងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ពិការភាព និងការឆ្លើយតប ដែលរៀបចំដោយក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ

               នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ១៥កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៤៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុន ពិសិដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌បានដឹកនាំ​សហការី​អញ្ជើញ​ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានរវាងអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ពិការភាព និងការឆ្លើយតប ដែលរៀបចំដោយក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ដែលរៀបចំដោយក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ។