ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ឯកឧត្តម ប៉ែន ពេជ្រសាលី អគ្គនាយកកិច្ចការអយ្យការ និងព្រហ្មទណ្ឌ និងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីអាស៊ាន-អូស្រ្តាលីដើម្បីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទីពីររបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃកម្មវិធីអាស៊ានអូស្រ្តាលីដើម្បីប្រឆាំងកាជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្សូម។     ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពី ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ ឯកឧត្តម ប៉ែន ពេជ្រសាលី អគ្គនាយកកិច្ចការអយ្យការ និងព្រហ្មទណ្ឌ និងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីអាស៊ាន-អូស្រ្តាលីដើម្បីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទីពីររបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃកម្មវិធីអាស៊ានអូស្រ្តាលីដើម្បីប្រឆាំងកាជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្សូម។ កិច្ចប្រជុំនេះមានការសហការជាមួយក្រុមការងារអាស៊ានអេក ។ កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់ លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានអចិន្រ្តៃយ៍ គ.ជ.ប.ជ និង ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី សមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារអាស៊ាន-អូស្រ្តាលីដើម្បីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា។