ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីក្រោមចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ប្រទេសជប៉ុន JDS ក្រោមជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree) ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍វិស័យច្បាប់និងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២-២០២៣។