ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគកូវីដ-១៩ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ​ទាំងអស់​នៃក្រសួងយុត្តិធម៌