ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ស្តីពីលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគកូវីដ-១៩ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ​​និងមន្រ្តីរាជការ​នៃក្រសួងយុត្តិធម៌