ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០០៦ ស្តីពីការតម្លើង​ និង​តែងតាំង​មុខតំណែងឯកឧត្តម សូរ ចាន់ធី ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ​ មកជា​រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌