ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

បញ្ជីរាយនាម​មន្រ្តីរាជការ​នៃនាយកដ្ឋាន​កិច្ចការថ្កោលទោស ​​ក្នុងការចូលរួម​បរិច្ចាគថវិកា​ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ទិញវ៉ាក់​សាំងកូវីដ ១៩