ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យ​នៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង​