ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ អំពីមរណភាពរបស់លោក ម៉េង ជាហេង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន​កិច្ចការ​អយ្យការ និង​​កិច្ចការអនុវត្ត​ទោស​