ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីណែនាំរបស់​សាលាដំបូងខេត្ត​បន្ទាយ​​មានជ័យ​ដើម្បីចូលរួម​អនុវត្ត​វិធានការ​បង្ការ​ជម្ងឺកូវីដ-១៩ តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួងយុត្តិធម៌