ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការលើកពេលសវនាការ រយៈពេល១៥ថ្ងៃ