ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ អនក្រ.បក ស្តីពីវិធានការរដ្ឋបាល​ដើម្បីទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត (០៥៧/០៣២១)