ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចូលជាធរមាន​នៃ​សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់​ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ​រវាងកម្ពុជា និងកូរ៉េ

  យោងលិខិតលេខ ៩២៥ កបទ-សអ/ច្បក១ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ។ ក្រសួងយុត្តិធម៌សូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់​ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ​រវាងកម្ពុជា និងកូរ៉េ​ នឹងចូលជាធរមាន កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១  ។ 
 អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន ។ 

សូមទាញយកឯកសារ​