ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ចុះហត្ថលេខាលេីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ អង្គការ​ OXFAM ទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់រៀបចំយន្តការស្តីពីកាដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា។

       នៅក្រសួងយុត្តិធម៌ ព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ១២កើត ខែកត្ដិក ឆ្នាំជូត ទោស័កព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ  តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ចុះហត្ថលេខាលេីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការ ​OXFAM ទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់រៀបចំយន្តការស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា និងផ្តល់កិច្ចសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានមួយចំនួន។