ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តតាកែវ បានបង្កើតគណ:កម្មការ ពិនិត្យ បើក បិទកញ្ចប់ និងដកសំណាកមួយចំនួន វេចខ្ចប់គ្រឿងញៀន ដើម្បីដុតបំផ្លាញក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន នាថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

     កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ សាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តតាកែវ បានបង្កើតគណ:កម្មការ ពិនិត្យ បើក បិទកញ្ចប់ និងដកសំណាកមួយចំនួន វេចខ្ចប់គ្រឿងញៀន ដើម្បីដុតបំផ្លាញក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន នាថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។