ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និង ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដល់មន្ត្រីរាជការចំនួន៦៧រូប នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល នៅក្រសួងយុត្តិធម៌ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ។