ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

ឯកឧត្តម កើត សេកាណូ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារនាយកដ្ឋានកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ

            នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ១កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវ នឹង ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម កើត សេកាណូ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារនាយកដ្ឋានកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ  ។