ប្ដូរភាសា :

ព័ត៌មាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ស្តីពីលទ្ធផល​នៃការធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគកូវីដ-១៩​