ប្ដូរភាសា :

ព៌តមាន និង​ព្រឹត្តិការណ៍

សាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងចៅក្រម ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំថ្ងៃ១៩ ខែកក្តដា ២០១៩ ស្តីពីការជម្រុញចំណាត់ការដោះស្រាយរឿងក្តីគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានឆាប់រហ័ស

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ សាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងចៅក្រម ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំថ្ងៃ១៩ ខែកក្តដា ២០១៩ ស្តីពីការជម្រុញចំណាត់ការដោះស្រាយរឿងក្តីគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានឆាប់រហ័ស ជាពិសេសសំណុំរឿងដែលមានជនជាប់ឃុំ​ និងរឿងក្តីបទល្មើសគ្រឿងញៀន ៕

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស