ព័ត៌មាន និង​ ព្រឹត្តិការណ៍
កិច្ចប្រជុំ របស់គណៈកម្មការ ដើម្បីពិនិត្យលក្ខណវិនិច្ឆ័យ សម្រាប់ធ្វើការសមាហរណកម្ម នៅក្នុងថ្នាក់ និងឋានន្តរស័ក្តិនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា 11 ឧសភា 2016ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ របស់គណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យលក្ខណវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ធ្វើការសមាហរណកម្មនៅក្នុងថ្នាក់ និងឋានន្តរស័ក្តិនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា នាព្រឹក ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ ។
កិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ ខែ ឧសភា 05 ឧសភា 2016កិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ ខែ ឧសភា
ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិពិនិត្យបញ្ជីទណ្ឌិតដែលត្រូវស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោស 26 មេសា 2016ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិពិនិត្យបញ្ជីទណ្ឌិតដែលត្រូវស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោស
សារថ្វាយព្រះពរ និងលិខិតជូនពរ 07 មេសា 2016សារថ្វាយព្រះពរ និងលិខិតជូនពរ
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000749999