ព័ត៌មាន និង​ ព្រឹត្តិការណ៍
នាព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរ តែងតាំង និងចូលកាន់មុខតំណែង ព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ ។ 08 ឧសភា 2018នាព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរ តែងតាំង និងចូលកាន់មុខតំណែង ព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ ។ យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២១៧/២៤៦ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ បានត្រាស់បង្គាប់ ផ្ទេរ និងតែងតាំង ៖ ១- លោក ទី សុវិនថាល់ ពីព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងក្រចេះ ឲ្យមកបម្រើការងារជាព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារ ។ ២- លោក កែវ សុជាតិ ពីព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានតែងតាំងជាព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ ។
លេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានប្រកាសដាក់ដំណើរការនូវឯកសារច្បាប់នានា នៅលើគេហទំព័រ និង App របស់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យសាធារណជន ជាពិសេសសិស្ស-និស្សិតប្រើប្រាស់។ 08 ឧសភា 2018 លេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានប្រកាសដាក់ដំណើរការនូវឯកសារច្បាប់នានា នៅលើគេហទំព័រ និង App របស់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យសាធារណជន ជាពិសេសសិស្ស-និស្សិតប្រើប្រាស់។ ឯកសារច្បាប់ទាំងនោះ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យសិស្ស-និស្សិត ក៏ដូចជាអ្នកស្វែងយល់អំពីច្បាប់ ទាញយកទៅ ប្រើប្រាស់តាមគេហទំព័រ http://www.pscljr.gov.kh/ ឬនៅទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន App Store និង Play Store មានឈ្មោះ «លេខាធិការដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍» ចាប់ពីពេលជូនដំណឹងនេះតទៅ។  
នារសៀល ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរ និងចូលកាន់មុខតំណែង ព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ 08 ឧសភា 2018 នារសៀល ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរ និងចូលកាន់មុខតំណែង ព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២១៧/២៤៦ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ បានត្រាស់បង្គាប់ ផ្ទេរមុខតំណែង ៖ ១- លោក ជា ពេជ្រ ពីព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តស្ទឹងត្រែង ឲ្យមកបម្រើការងារជាព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរី ។ ២- លោក ច្រឹង ខ្មៅ ពីព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តតាកែវ ឲ្យមកបម្រើការងារជាព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តស្ទឹងត្រែង ។
នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរ និងចូលកាន់មុខតំណែង ព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារ ។ យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២១៧/២៤៧ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ បានត្រាស់បង្គាប់ ផ្ទេរមុខតំណែង ៖ ១- លោក លី លន់ ពីព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារ ឲ្យមកបម្រើការងារជាព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ ។ ២- លោក ទី សុវិនថាល់ ពីព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ ឲ្យបម្រើការងារជាព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារ ។ 08 ឧសភា 2018នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរ និងចូលកាន់មុខតំណែង ព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារ ។ យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២១៧/២៤៧ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ បានត្រាស់បង្គាប់ ផ្ទេរមុខតំណែង ៖ ១- លោក លី លន់ ពីព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារ ឲ្យមកបម្រើការងារជាព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ ។ ២- លោក ទី សុវិនថាល់ ពីព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ ឲ្យបម្រើការងារជាព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារ ។
នារសៀល ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំង និងចូលកាន់មុខតំណែង ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។ យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២១៧/២៤៦ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ បានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង លោក ហង់ ស៊ីថា ពីអនុប្រធានសាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍សាត់ ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជំនួសលោក ខ្លូត ពេជ្យ ដែលបានដាក់អោយចូលនិវត្តន៍ ។ 08 ឧសភា 2018នារសៀល ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំង និងចូលកាន់មុខតំណែង ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។ យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២១៧/២៤៦ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ បានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង លោក ហង់ ស៊ីថា ពីអនុប្រធានសាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍សាត់ ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជំនួសលោក ខ្លូត ពេជ្យ ដែលបានដាក់អោយចូលនិវត្តន៍ ។
ដីកាបង្កកជាភាសាខ្មែរ 09 ឧសភា 2018ដីកាបង្កកជាភាសាខ្មែរ
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000749930