សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រេីសរេីស បេក្ខជនឲ្យចូលបម្រេីការងារ ក្នុងក្របខណ្ ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ 04 ឧសភា 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រេីសរេីសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រេីការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ។ 25 មិនា 2016អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ។
ប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ New Zealand ASEAN Scholar Awards ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់កម្ពុជា ចំនួន ៣៥រូប ដើម្បីទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត 18 មិនា 2016ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គលេខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងប្រធានអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា ប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ New Zealand ASEAN Scholar Awards ឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់កម្ពុជា ចំនួន ៣៥រូប ដើម្បីទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់ប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់។ ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការទទួលពាក្យ គឺនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ចំពោះការដាក់ពាក្យសុំជាលិខិតស្នាម និងនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ចំពោះការដាក់ពាក្យសុំតាមអ៊ីនធ័រណែត តាមគេហទំព័រ www.mfat.govt.nz/schols។ សូមទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែមតាមលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២២២ ០៦៣។
កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹង គោលការណ៍នៃការឃុំ​ ខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លី នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ នាថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ 16 មិនា 2016ក្រសួងយុត្តិធម៌សូមអញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោក លោកស្រី ជាប្រធានសាលាដំបូង និងព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង គោលការណ៍ នៃការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លី នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ នាថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៥:០០ នាទីរសៀល ។
ក្រសួងយុត្តិធម៌សូមអញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោក លោកស្រី ជាប្រធានសាលាដំបូង និងព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការ​ អមសាលាដំបូងរាជធានី - ខេត្តទាំងអស់ 16 មិនា 2016ក្រសួងយុត្តិធម៌សូមអញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោក លោកស្រី ជាប្រធានសាលាដំបូង និងព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការ​ អមសាលាដំបូងរាជធានី - ខេត្តទាំងអស់ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹង គោលការណ៍ នៃការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លី នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ នាថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៥:០០ នាទីរសៀល ។
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន 14 មិនា 2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000750231