សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ 06 ឧសភា 2016សេចក្តីថ្លែងការណ៍
ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គលេខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងប្រធានអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ 04 ឧសភា 2016ក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គលេខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងប្រធានអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ ផ្នែកគ្រប់គ្រង និងគោលនយោបាយសាធារណៈ នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ពេញលេញ និងមិនពេញលេញ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញ គោលនយោបាយសាធារណៈ និង គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ ដល់បេក្ខជនឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការទទួលពាក្យ គឺនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ។  
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន 28 មេសា 2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ 23 មេសា 2016សេចក្តីថ្លែងការណ៍
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី អាហារូបករណ៍ជូនមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នចំណុះក្រសួង ចាប់ពីថ្នាក់ប្រធានការិយាល័យឡើង 20 មេសា 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី អាហារូបករណ៍ជូនមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នចំណុះក្រសួង ចាប់ពីថ្នាក់ប្រធានការិយាល័យឡើង ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត (កម្មវិធី Mobile PhD) ចំនួន ពី ៥ - ១០ រូប និងសម្រាប់មន្រ្តី ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជាច្រើនកន្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យ SWUPSL សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ។ ការសិក្សាមានរយៈពេល ២ ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ និង ៣-៦ ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត។
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់ កិច្ចសន្យាក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ 10 មេសា 2016អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌ សូមជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់ កិច្ចសន្យាក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុង ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦០ ឆ្នាំ២០១៦ នៅធនាគារ ឬតាមម៉ាស៊ីន ATM របស់ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា (CANADIA) និងធនាគារអេស៊ីលីដា (ACLEDA) ចាប់ពីថ្ងៃ ជូនដំណឹងនេះតទៅ។
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000025677