ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
25459 ពិធីសារដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់ទី៦ នៃការប្តេជ្ញាបើកចំហសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ស្តីពីសេវា ច្បាប់ 23 November 2016
25460 កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក៣ (០១៨/១១១៦) ច្បាប់ 23 November 2016
25453 ច្បាប់ស្តីពីការប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាល (០១៤/១១១៦) ច្បាប់ 19 November 2016
25457 កិច្ចព្រមព្រៀង,ពិធីសារ,​ស្តីពីការ​បង្កើត​និងការអនុវត្ត​បញ្ជរតែមួយអាស៊ាន (០១៥/១១១៦) ច្បាប់ 19 November 2016
25458 ពិធីសារទី៧ ស្តីពីប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់គយ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ​ស្តីពីកិច្ចសម្រួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទំនិញ ២០១៦ ច្បាប់ 19 November 2016
105 កិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ពិធីសារទី១ ស្តីពីការមិនកំណត់សិទ្ធិហោះហើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណុចណាមួយនៅក្នុងទឹកដីបណ្តាភាគីចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ..(១០/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
106 ពិធីសារវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​វិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ាន(១១/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
107 ពិធីសារ​អនុវត្តកញ្ចប់​កិច្ចសន្យាទី ៧ និងទី៨ នៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន​តាមផ្លូវអាកាស ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ស្តីពីសេវាកម្ម​ ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារអនុវត្តកញ្ចប់​កិច្ចសន្យាទី៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ(១២/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
108 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​លើការបរិច្ចាគ ការផ្សាំកោសិកា ជាលិកា និងសរីរាង្គមនុស្ស (១៣/០៨១៦) ច្បាប់ 09 August 2016
103 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាល​ហុងគ្រី ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(០០៨/០៧១៦) ច្បាប់ 14 July 2016
104 ច្បាប់ស្តីពី យុត្តិធម៌អនីតិជន ច្បាប់ 14 July 2016
197 ពិធីសារបន្ថែម ណាហ្គោយ៉ា កូឡាឡាំពួរ ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ និងសំណងការខូចខាតទៅនឹងពិធីសារកាតាហ្សេណា ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព(១១/០៦១៣) ច្បាប់ 09 June 2016
102 ច្បាប់ស្តីពីសហជីព(០០៧/០៥១៦) ច្បាប់ 17 May 2016
101 ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម​(០០៦/០៤១៦) ច្បាប់ 11 April 2016
99 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីការបង្កើត​ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី(០០៤/០២១៦) ច្បាប់ 05 February 2016
100 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៤(០០៥/០២១៦) ច្បាប់ 05 February 2016
98 ច្បាប់ស្តីពី សុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ(០០៣/០១១៦) ច្បាប់ 28 January 2016
302 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុនមីសែល ខបភើរេសិន(០០១/០១០៩) ច្បាប់ 26 January 2016
96 ពិធីសារសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀងម៉ារ៉ាកេស ស្តីពីការបង្កើត​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក ដើម្បីបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម​ទៅក្នុង​ឧបសម្ព័ន្ធ ១ក នៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ម៉ារ៉ាកេស(០០១/០១១៦) ច្បាប់ 14 January 2016
97 កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពី ការបង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ាន(០០២/០១១៦) ច្បាប់ 14 January 2016
173 ច្បាប់ស្តីពី ស្ថិតិ(១៨/១២១៥) ច្បាប់ 24 December 2015
171 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦(១៦/១២១៥) ច្បាប់ 17 December 2015
172 ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍(១៧/១២១៥) ច្បាប់ 17 December 2015
2506 The law on telecommunications ច្បាប់ 17 December 2015
167 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២១ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភា(១២/១២១៥) ច្បាប់ 11 December 2015
170 ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់(១៥/១២១៥) ច្បាប់ 11 December 2015
29464 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក ស្តីពីវិធានការ​សុខាភិបាល​ដើម្បីទប់ស្កាត់​ និងឆ្លើយ​តបការឆ្លងរាលដាល​ជអន្តរជាតិ​នៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូល (១២៩/០៩១៥) អនុក្រឹត្យ 19 September 2015
165 ច្បាប់ស្តីពី សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល(១០/០៨១៥) ច្បាប់ 12 August 2015
163 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៣(០៨/០៧១៥) ច្បាប់ 29 July 2015
164 ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស(០៩/០៧១៥) ច្បាប់ 29 July 2015
Page 7 of 20