ប្ដូរភាសា :

ពាក្យសុំលិខិតថ្កោលទោស

SELECT * FROM tbl_law_document WHERE docLang = kh ORDER BY docOrder ASC LIMIT 18, 9
ID File Name Type Of File Publish Date Action
300 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា (០០១/០១០៥) ច្បាប់ 17 January 2005
173 អនុសញ្ញាកុងស៊ុលរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​និងសាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិន(០១១/០៦១០) អនុសញ្ញា 30 June 2010
180 ច្បាប់ស្តីពីការ​អនុម័តយល់ព្រមលើ​ការធានាទូទាត់​ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​មីសែល ខបភើរេសិន (០០១/០១៩) ច្បាប់ 26 January 2009
68 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(០០២/០៣១៥) ច្បាប់ 26 March 2015
207 កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន​ស្តីពីការដឹកជញ្ជូន​ពហុរូបភាព(០០២/០១០៨) កិច្ចព្រមព្រៀង 18 January 2008
339 ពិធីសារនៃការចូលរួម​របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក (០០២/០៩០៤) ពិធីសារ 09 September 2004
340 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៥ (០០២/១២០៤) ច្បាប់ 30 December 2004
86 ពិធីសារទី៣ នៃការធ្វើវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ​ រវាងសមាគមប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និង​ពិធីសារបញ្ជូល​វិធានការអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ និងរបាំងបច្ចេកទេស​ពាណិជ្ជកម្ម(០០២/០១១៤) ពិធីសារ 09 January 2014
346 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​និងក្នុងរង្វង់​រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត​ប្រជាធិបតេយ្យឡាវ ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ និងសាធារដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការសម្រួលនៃការ​ដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់​ព្រំដែន(០២/០១០៣) កិច្ចព្រមព្រៀង 20 January 2003
Page 3 of 41