ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
29432 -អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំជញ្ជាំង (០៦៥/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29433 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតគិរីយង់ (០៦៦/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29434 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ អនក្រ.បក ស្តីពីក ារបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំទាក់ទ្រាំង (០៦៧/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29435 -អនុក្រឹត្យលេខ ៦៨ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំព្រះនេត្រព្រះ (០៦៨/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29436 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំព្រះ-ភ្នំវែង (០៦៩/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29437 អនុក្រឹត្យលេខ ៧០ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំយាយសំ (០៧០/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29438 អនុក្រឹត្យលេខ ៧១ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំបាក់ (០៧១/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29439 អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំស្វាយ (០៧២/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29440 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៣ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា៩ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៥១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការផ្ទេរធនធានពីថវិការដ្ឋជូនមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ (០៧៣/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29441 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៤ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេឥណទានថវិកា (០៧៤/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29442 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (០៧៥/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
29328 ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥២០/៥៥៤ ស្តីពីការតែងតាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការ ចំនួន១ និទីប្រឹក្សា​អម​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ ចំនួន ០៣រូប ព្រះរាជក្រឹត្យ 23 May 2020
29430 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៣ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (០៦៣/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 21 May 2020
29429 អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (៦២/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 20 May 2020
29427 អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (០៦០/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 19 May 2020
29428 អនុក្រឹត្យលេខ ៦១ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពគោលនយោបាយ លើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (០៦១/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 19 May 2020
29325 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន (០១៨/០៤២០) ច្បាប់ 29 April 2020
29366 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើការទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន ហាន សេង ខូល ម៉ាញ សម្រាប់គម្រោង​វិនិយោគសាងសង់​ខ្សែបណ្តាញ​បញ្ជូន​អគ្គិសនី តង់ស្យុង២៣០គីឡូវ៉ុល តភ្ជាប់ពី​រោងចក្រ​អគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម​ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មកអនុស្ថានីយ៍សៀមរាបខាងកើត (015/0420) ច្បាប់ 28 April 2020
29425 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (០៥៨/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 27 April 2020
29423 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកាត់ឆ្វៀលដីទំហំ ៥២,២៨ ហិកតា ស្ថិតនៅក្រុងកោះរ៉ុង ចេញពីដីឯកជនរបស់រដ្ឋកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ សម្រាប់ប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ធ្វើជាតំបន់រដ្ឋបាល ប្រមូលផ្តុំក្រុងកោះរ៉ុង (០៥៦/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 23 April 2020
29424 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលផ្ទៃប្រព័ន្ធបឹងវាលសំណាបទំហំ ៤៨១៥ហិកតា ស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្តាល ជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ (០៥៧/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 23 April 2020
29421 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៤ អនក្រ.បក ស្តីពី រូបសញ្ញារបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (០៥៤/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 21 April 2020
29420 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ អនក្រ.បក ស្តីពី ការធ្វើអនុបយោគ ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់ ពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ មកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ (០៥៣/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 20 April 2020
29418 អនុក្រឹត្យលេខ ៥១ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃ (០៥១/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 10 April 2020
29419 អនុក្រឹត្យលេខ ៥២ អនក្រ.បក ស្តីពី ការផ្ទេឥណទានថវិកា (០៥២/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 10 April 2020
29416 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតមន្ទីរសារការី អវតារ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (០៤៩/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 08 April 2020
29417 អនុក្រឹត្យលេខ ៥០ អនក្រ.បក ស្តីពី ការលើកការឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ នៅថ្ងៃទី១៣ ទី១៤ ទី១៥ និងទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ (០៥០/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 08 April 2020
29415 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ (០៤៨/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 06 April 2020
29414 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ អនក្រ.បក ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស សូ ងួន កណ្តាលស្ទឹង (០៤៧/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 03 April 2020
29413 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋាន​រៀបចំនិងការគ្រប់គ្រង​ព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងមជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិព័ត៌មាន​វិទ្យា​និងស្ថិតិ​កីឡាចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាន​កីឡានៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (០៤៦/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 01 April 2020
Page 2 of 20