ប្ដូរភាសា :

សូមស្វែងរកឯកសារ តាមរយៈការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

លេខសំគាល់ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ ថ្ងៃបោះពុម្ភ Pdf(ខ្មែរ) Pdf(អង់គ្លេស)
29466 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨០/២១ សសរ ស្តីពីការបិទខ្ចប់ភូមិសាស្រ្ត​សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ និងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​ ដែលជាតំបន់​មានការឆ្លងរាល​ដាល​នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិកការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១ (០៨០/០៤២១) សេចក្តីសម្រេចរបស់​សាលារាជធានី-ខេត្ត​ 09 April 2021
29465 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១០៤៥ ប្រក ស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះបុគ្កលដែល​មិនគោរព​វិធានការរដ្ឋបាល​ក្នុងការទប់ស្កាត់​ ការឆ្លងរាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ​និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត (១០៤៥/០៤២១) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08 April 2021
29462 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ អនក្រ.បក ស្តីពីវិធានការរដ្ឋបាល​ដើម្បីទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត (០៥៧/០៣២១) អនុក្រឹត្យ 31 March 2021
29467 ប្រកាសលេខ ០៨១ ប្រក ស្តីពីកាតព្វកិច្ច​ពាក់ម៉ាស និង​កាតព្វកិច្ច​រក្សាគម្លាត​សុវត្ថិភាព​ក្នុងអំឡុងពេល​នៃការឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ (០៨១/០៣២១) ប្រកាស 22 March 2021
29457 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៧ សសរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស សេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាល 17 March 2021
29458 ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹង​វិធានការទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត​ សៀវភៅនិងឯកសារផ្សេងៗ 17 March 2021
29460 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧ អនក្រ.បក ស្តីពីវិធាន​សុខាភិបាល​ដើម្បីទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាល​នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត អនុក្រឹត្យ 12 March 2021
29456 ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីឌ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ​ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត(០០៤/០៣២១) (ភាសាចិន) ច្បាប់ 12 March 2021
29455 ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់​ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីឌ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ​ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត(០០៤/០៣២១) ច្បាប់ 11 March 2021
29463 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​មាត្រា៨ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១២៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការ​សុខាភិបាល​ដើម្បីទប់ស្កាត់​ និងឆ្លើយ​តបការឆ្លងរាលដាល​ជអន្តរជាតិ​នៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូល (០២៨/០២២១) អនុក្រឹត្យ 18 February 2021
29459 ប្រកាសលេខ០៣៣ ស្តីពីបែបបទ និងបរិបថនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្តល់សន្លឹកអាជ្ញាបណ្ណថ្មី ការបញ្ចប់សុពលភាព និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់សំណង់ (០៣៣/០៣២១)) ប្រកាស 21 January 2021
29461 ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០៣០ ស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយទោស និងការលើកលែងទោស (០៣០/០១២១) ព្រះរាជក្រឹត្យ 12 January 2021
29376 អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​មាត្រា១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ២៦៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពី​ការបង្កើត​គណៈកម្មការបណ្ឌិត​សភា​ទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់​ អនុក្រឹត្យ 05 January 2021
29454 សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់​ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ​រវាងកម្ពុជា និងកូរ៉េ​ (០២៥/១១២០) ច្បាប់ 14 November 2020
29307 ១.ពាក្យ​សុំចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29347 ២.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការកែតម្រូវកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29348 ៣.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្យា (១៣១០២០) ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29349 ៤.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ ឬ អសយដ្ឋាន ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29350 ៥.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីការលុបការចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29351 ៦.ពាក្យសុំចុះបញ្ជីអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29352 ៧.ពាក្យសុំអោយចេញលិខិតបញ្ជាក់ ឯកសារ​ទាក់ទងនឹង​ចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ 13 October 2020
29426 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការធ្វើអនុបយោគផ្ទៃដីទំហំ ១២ ០១៦ (ដប់ពីរពាន់ដប់ប្រាំមួយ) ហិកតា ស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាពនៃតំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្ស «បូកគោ» ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពត និងខេត្តព្រះសីហនុ ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ(០៦០/០៤២០) អនុក្រឹត្យ 05 August 2020
29333 ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧២០/៧៦៦ ស្តីពីការ​កំណត់​ងារសម្រាប់​ចៅក្រម និង​ព្រះរាជអាជ្ញាតាមមុខតំណែង (៧៦៦/០៧២០) ព្រះរាជក្រឹត្យ 18 July 2020
29330 ច្បាប់ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ (០២០/០៦២០) ច្បាប់ 27 June 2020
29331 ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ (០២១/០៦២០) ច្បាប់ 27 June 2020
29338 ច្បាប់ស្តីពីកប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទាន​ដល់ការរីកសាយភាពអាវុធមហាប្រល័យ (០១៩/០៦២០) ច្បាប់ 27 June 2020
29444 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ធ្វើអនុបយោគ(០៧៧/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 28 May 2020
29445 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ឆ្វៀលដីទំហំ ២១ហិកតា ៣៥អា ៥២សង់ទីអា ស្ថិតនៅភូមិ៣ សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ចេញពីដីគម្រប​ព្រៃឈើឆ្នាំ២០០២ ធ្វើអនុបយោគ​ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និងផ្តល់​កម្មសិទ្ធិ​ជូនឈ្មោះ ហេង ទី (០៧៨/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 28 May 2020
29443 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ធ្វើអនុបយោគប្តូរចំណាច់ថ្នាក់​ពីទ្រព្យសម្បត្តិ​សាធារណៈរបស់រដ្ឋ មកជាទ្រព្យសម្បត្តិ​ឯកជនរបស់រដ្ឋ (០៧៦/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 27 May 2020
29431 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ អនក្រ.បក ស្តីពីក ារបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំប្រាំពីរ (០៦៤/០៥២០) អនុក្រឹត្យ 25 May 2020
Page 1 of 20