ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពី គោលការណ៍នៃការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លី នារសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ ។