ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអនុញ្ញាតជូនប្រតិភូតុលាការកំពូល នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នាទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ ។